Rakovina plic

  • je nejčastěji diagnostikované zhoubné onemocnění u mužů.
  • ročně zabíjí 1 600 000 lidí, tj. 3 lidi každou minutu.

V České republice

  • je ročně diagnostikováno téměř 6 700 nových případů.
  • meziročně počet případů narůstá, v roce 2030 předpoklad až 8 750 případů.

Do 5 let od zjištění diagnózy umírá 80% nemocných.

Zjistěte více

Rakovina plic je soubor zhoubných nádorů, které se tvoří v oblasti průdušnice, průdušek, plicních sklípcích či v plicní tkání. Nejčastěji se jedná o nemalobuněčný adenokarcinom plic.

Jak nádor vzniká?

Mutace v DNA buňky spustí nekontrolovaný růst buněk s pozměněnou genetickou informací. Takto změněné buňky následně vytvoří novotvar zvaný nádor. Jde- li o maligní nádor, roste dále v místě svého vzniku a šíří se po těle pacienta, kde začne tvořit sekundární útvary, tzv. metastázy. Nádor tak ohrožuje nejen funkci plic, ale i dalších orgánů.

Rizikové faktory

Vznik nádoru mohou iniciovat různé faktory, nejčastěji jsou to

- chemické látky (azbest, arsen, vinylchlorid atp.)

- fyzikální vlivy (radioaktivní kouření)

- biologické (některé viry)

- genetické dispozice jedince

Ke vzniku onemocnění přispívají i prodělaná zánětlivá a fibrotická plicní onemocnění či nevhodné složení stravy, špatná životospráva, trvalý stres či nadměrná konzumace alkoholu.

Hlavním rizikovým faktorem ale zůstává kouření, což potvrzuje fakt, že 2/3 pacientů s diagnózou rakoviny plic jsou aktivní kuřáci. Ale pozor – i pasivní kouření velmi často znamená horší prognózu vývoje nemoci než u aktivního kuřáka.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé ve věku 60 – 70 let. V posledních letech ale rychle roste i počet mladších pacientů.

Projevy nemoci

Podle stupně vývoje nemoci v době diagnózy rozlišují lékaři I. - IV.stádium onemocnění. Jsou

Stádia I. a II. jsou téměř bezpříznaková. Projevy nemoci jsou nespecifické a ne dostatečně jasné, aby nemocného nasměrovaly včas k lékaři a záchyt nemoci v této fázi je obtížný.

Stádium III. a IV. se vyznačuje značným rozšířením nemoci v těle pacienta a výskytem typických doprovodných příznaků, kterými jsou:

- přetrvávající kašel

- dechové obtíže

- bolest na hrudi

- vykašlávání krve

- chronická únava

- obtíže při polykání

 

S masivním rozšířením onemocnění v těle pacienta souvisí i další mimoplicní projevy nemoci, kterými jsou:

- svalová slabost

- úbytek hmotnosti

- nechutenství

- cévní změny a neurologické poruchy

 
 
 
 

Záchyt nemoci a prognóza

Vzhledem k tomu, že jsou časná stádia nemoci téměř bezpříznaková, je v této fázi zachyceno jen velmi málo případů. Prognóza časně zachycených pacientů je příznivá, u 58% diagnostikovaných je uváděno více než 5 leté přežití.

Naopak v pozdních stádiích nemoci je diagnostikováno více než polovina případů, z nichž 5-leté přežití se uvádí jen u 7,5% případů. Velmi důležité je tedy včasné odhalení nemoci a zahájení léčby.

 

Záchyt nemoci v jednotlivých fázích

graf2

Prevence

Primární prevencí vzniku onemocnění je nekouřit, resp. s kouřením přestat. Dále pak vyhýbat se zakouřeným a vysoce znečištěným prostorům, zdravý životní styl a pravidelný pohyb.

Sekundární prevence je cílena na včasné odhalení nemoci, tzn. aktivní vyhledání lékaře v případě prvních příznaků a pravidelné zdravotní prohlídky, zejména u kuřáků.

Léčba

tradicni postupy 1

Tradiční léčebné postupy

Liší se dle histologického nálezu:

- malobuněčné nádory (cca 15%) jsou léčeny chemoterapií, na kterou dobře reagují. Bohužel se přes příznivou reakci na léčbu často vrací.

- nemalobuněčné nádory (cca 85%) jsou při včasné diagnóze nejprve odstraněny chirurgicky, poté je indikována chemoterapie, radioterapie, biologická léčba, případně jejich kombinace. Nově se jako doplňující indikuje cílená imunoterapeutická léčba.

 
 
 
 

cilena lecba

Cílená léčba

V posledních letech se jako slibná léčebná možnost ukazuje imunoterapie a biologická léčba.

Jak působí?

Cílí jen na vybrané molekuly, buňky či pochody v těle, bez vedlejšího účinku na buňky zdravé, nenádorové. Jde např. o antiangiogenní léčbu, která zabraňuje tvorbu nových cév v nádoru a tím omezuje růst novotvaru. Další možností je inhibice tyrosinkináz, které brání přenosu signálu z vnějšího prostředí dovnitř do buňky a jeho zpracování v buňce.

V případě imunoterapeutické léčby se jedná o aktivaci imunitního systému pacienta, aby mohl sám nádorové buňky eliminovat.

 
 
 
 

nove zpusoby lecby

Nové způsoby léčby

Výzkumem nových metod diagnostiky a léčby se aktuálně zabývá několik českých vědeckých a lékařských týmů. Většina z nich je v tzv. předklinické fázi, ale výsledky se jeví jako velmi slibné.

 

Setkali jste se osobně, nebo v rodině s diagnózou rakoviny plic? Potřebujete více informací a nevíte, kam se obrátit?

ANO

Příběhy

Paní Růžena není a nebyla onkologickou pacientkou, přesto má s rakovinou plic velmi čerstvou zkušenost. Diagnóza rakoviny plic potkala jejího muže Atanase, který bohužel před necelými dvěma měsíci zemřel.

V srpnu 2014 si pan Atanas při společném pobytu v lázních postěžovat na bolest v oblasti žeber. Jak to ale u mužů bývá, nepřikládal tomu velkou váhu. Situaci začala řešit více až paní Růžena, když bolest žeber vystřelující občas k lopatce neustupovala. Během několika měsíců absolvovala s manželem několik vyšetření plic, páteře i kostí, než byla stanovena hrůzná diagnóza rakoviny ve IV. stádiu.

Prognóza ji doslova vyburcovala k další aktivitě a Růžena začala hledat nové možnosti léčby. Kontaktovala sama Protonové centrum, kde ale bohužel teprve plánovali léčbu zahájit. Našla lékařku s mezinárodními zkušenostmi aplikující výtažky z rostlin Helleborus a Viscum, ty ale bohužel zásadní změnu nezpůsobily. Při pátrání na internetu narazila i na klinickou studii nového léku DCVAC/LuCa, na kterou se okamžitě dotázala. Nemoc u pana Atanase byla již ale v té době bohužel v tak pokročilém stádiu, že jeho začlenění do studie a aplikace nového léku nebyla možná.


Kontaktujte nás

Nepodceňujte rakovinu plic. Snižte úspěšnost rychlého zabijáka ze současných 80%.

Email: info@80procent.cz

 
 

Partnerem projektu 80procent.cz je   onkomajak-logo-CMYK